gode råd til, hvordan du håndterer dataetikken i hverdagen  

Blog: UX & etik

dataetik og den gode brugeroplevelse

Cabana er medlem af IT-Branchens 'Udvalg for den gode brugeroplevelse'. Udvalget mødes regelmæssigt, og for nylig deltog vi og udvalgets øvrige medlemmer i en workshop, hvor vi diskuterede, hvordan dataetiske overvejelser bedst muligt bliver en del af virksomheders hverdag.

Workshoppen resulterede i flere gode råd, som vi gentager nogle af her. Men ligeså vigtigt gav det anledning til at reflektere over etik i vores branche, og om hvorfor det er vigtigt at tænke etikken ind, når vi designer de gode brugeroplevelser.

Early bird gets the worm ...  

Dataetik. Et nyt konkurrenceparameter?
Alle virksomheder, der vil noget, har en digital tilstedeværelse. Derfor har dataetikken også bred relevans. Virksomheder er nødt til at gøre sig seriøse overvejelser om, hvordan de behandler den data, de opsamler. For at beskytte virksomheden og kunderne, ja, men også fordi det kan vise sig essentielt i et konkurrenceperspektiv.

Flere virksomheder begynder nemlig at arbejde strategisk med dataetik, og det er der rigtig god grund til. Brandingværdien i at arbejde med dataetikken som en kerneværdi kommer (ifølge dem, der ved en masse om sådan noget) til at være på højde med brandingværdien i at arbejde med eksempelvis miljøspørgsmål. 

Virksomheder, der satser på og investerer i dataetikken, bliver meget vel morgendagens vindere. Digital tillid bliver afgørende og derfor bliver dataetik et vigtigt konkurrenceparameter.

   

På med UX-brillerne. Hvad gør vi med etikken? 
Når vi designer den gode brugeroplevelse, skal hele processen – fra helt tidlig idégenerering til det endelige produkt - sættes i perspektiv til dataetik. Tilgangen skal være proaktiv, og i et UX-perspektiv kræver det, at proaktiviteten er med i hele designprocessen. 

UX-designerens primære opgave er at designe gode brugeroplevelser, men de bør også opdrages til at være kritiske overfor, hvad og hvordan de designer. Det er et væsentligt område, som virksomheder skal sørge for at belyse og inkorporere i virksomhedens daglige arbejde. 

Det leder os tilbage til snakken hos IT Branchen og nogle af de gode råd, vi tog med os derfra…

Dataetik i hverdagen - fire gode råd til at komme i gang 

  • Quicktest dine dataetiske overvejelser

”Kan min mor forstå det her? Ved hun, hvad hun siger ja til og hvad der sker med hendes oplysninger?” eller ”Vil jeg selv bruge produktet eller servicen? Har jeg nogen bekymringer eller tvivl?”. Stil helt lavpraktiske spørgsmål allerede i udviklingsfasen for at teste, om der er styr på de dataetiske aspekter. Det kan give hurtig afklaring og kan tilpasses jeres virksomhed.

  • Prioritér transparensen

Transparens giver tryghed. Og trygge brugere er ofte også glade brugere. Prioriter derfor gennemsigtigheden omkring de digitale produkter eller services, jeres virksomhed arbejder med.

  • Lad PrivacyKompasset vise vej

Hvis I er i tvivl om, om det, I gør nu, er godt nok, så kan online-værktøjet, PrivacyKompasset, måske hjælpe jer. Kompasset hjælper jer igennem dataetik-junglen og guider til bedre brug af data inden for lovens rammer.

  • Søg inspiration

Der findes mange tilgange til arbejdet med dataetik – det vigtigste er at komme i gang med indsatser, som passer til jeres virksomhed. Vi kan derfor have god gavn af at lade os inspirere af hinanden for at finde ud af, hvilke muligheder der er.

Hungry for more?  

Vil du vide mere om arbejdet med dataetik og om, hvad du kan og bør gøre, så kan tænkehandletanken DataEthics gøre dig klogere. DataEthics er specialister i privacy tech og dataetiske produkter/tjenester, og de har skrevet en hel bog om, hvorfor det er essentielt for virksomheder at få styr på dataetikken. Bogen ligger til fri afbenyttelse her