Sundhedsdatastyrelsen

Brugervenlighed og optimeret integration: en sund løsning

  • CASE - Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen

Da Sundhedsdatastyrelsen blev etableret, stod Cabana for at bygge deres digitale platform. I arbejdet med platformen var det et gennemgående tema at gøre mødet med platformen så enkelt for brugerne som muligt, samt at optimere integration med styrelsens øvrige systemer.

Baggrund

Om Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen så dagens lys i november 2015. Styrelsen hører under Sundheds- og Ældreministeriet, og beskæftiger ca. 220 medarbejdere. Styrelsen har til formål at skabe sammenhængende sundhedsdata og digitale løsninger til gavn for patienter og klinikere samt forskningsmæssige og administrative formål i sundhedsvæsenet. Styrelsen arbejder mod at gøre Danmark sundere gennem brug af data og stærk digital sammenhæng i sundhedsvæsenet. 

Udfordring
Før etableringen i 2015 hørte styrelsen under Statens Serum Institut (SSI), og derfor bestod en væsentlig del af arbejdet af indholdsplanlægning og af flytning af styrelsens eksisterende indhold fra SSI’s webløsning til den nye, selvstændige platform. Ønsket var samtidig, at løsningen skulle være enkel for brugerne at tilgå og tilbyde en effektiv og glidende integration med styrelsens forskellige systemer.

Projekt & proces

Løsning
For at sikre brugervenligheden på den nye platform er indholdet lagt ind under færre menupunkter og alle Sundhedsdatastyrelsens indgange til data, er derfor blevet samlet under ét menupunkt. Navigationen er designet ud fra et brugercentreret perspektiv, så modtageren nemmere og hurtigere kan finde relevant information. Brugerne oplever i den nye løsning en bedre integration mellem Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside og deres databank eSundhed.dk. Cabana har sørget for at planlægge indhold, at konvertere eksisterende indhold samt en stabil overlevering af dokumenter fra den gamle hjemmeside til en ny hjemmeside.

Horisont 
Projektet forløb over i alt fem måneder fra efteråret 2015 og frem og i dag leverer Cabana fortsat løbende rådgivning, vedligeholdelse, drift og support. Det daglige arbejde omfatter for eksempel tilpasning af nye funktionaliteter, som fx SEO, nyhedsservice, integrationer og tilpasning af nyere tekniske Sitecore features.

Cabana har leveret...

Løsningen er baseret på CMS Sitecore og Cabana har fulgt projektet fra start til slut. Det indebærer alt fra planlægning, analyse og strategi til design og implementering. Cabana har samtidig leveret grafisk identitet, både online og offline. En del af analysearbejdet bestod af UX, herunder brugertests og behovsafklaring.

 

  • Digital strategi
  • Grafisk design
  • User Experience
  • Platformstrategi
  • Frontend
  • Backend
  • CMS implementering
  • Drift & hosting