Studieskolen

Intuitiv brugeroplevelse til Studieskolens potentielle kursister

UX, DESIGN OG FRONTEND TIL STUDIESKOLEN

Sammen med Studieskolen har vi inkorporeret kursisternes ønsker i en ny løsning, der gør oplevelsen mere intuitiv og flad. Den digitale service er forbedret og organisationen står nu med en moderniseret kanal tilpasset markedets vigtigste behov: at tilmelde sig sprog.

Baggrund

Om kunden

Studieskolen er med sin oprindelse tilbage fra 70’erne, en af landets ældste sprogskoler. Årligt undervises mere end 8.000 private, professionelle og expats i mere end i alt 30 sprog. Målet er at forbedre danskernes og tilrejsendes sprogkundskaber.

Internt er huset delt op i tre afdelinger der alle tilbyder hold til kursister; fremmedsprog, dansk for udlændinge og firmaundervisning for forretningsfolk. 

Med flere år på bagen og et yderst anerkendt renommé, bygger forretningen på de solide traditioner. Men på den digitale front har de altid løbet med – og nu var det blevet tid igen til et opløft. Med forretningskritiske briller på, ønskede de at optimere den digitale servicering af potentielle kursister.

Digital service til kursister

Som følge af, at operere på et konkurrencepræget marked, er det nødvendigt at gentænke sig selv og følge med tendenserne. Målet var at få en ny løsning, der i højere grad kunne imødekomme kursisterne gennem hurtig og nem service.

Studieskolen.dk er re-designet med formålet om, at gøre hjemmesideoplevelsen for besøgende enklere og mindre tidskrævende. Samtidig har det været et ønske at øge brand-performance og positionere nye digitale flader.

Vi indledte et pragmatisk projekt centreret om kursisterne. Her har vi sammen med kunden lyttet og afklaret brugerbehov. Et før-efter projekt, som distinkt sætter brugerinddragelse på agendaen.

Projekt

Brugercentrerede design processer

Under heldagsworkshops fik vi i fællesskab med Studieskolen defineret og prioriteret målsætningerne for det fremtidige arbejde. Herefter blev kernemålgruppen italesat, for at få fat i konkrete input til hvordan design, kommunikation, navigation, call to actions m.m. ville virke bedst, hvis det var op til brugerne: potentielle kursister. 

På baggrund af tracking af brugerdata og omtrent 20 kvalitetsrige brugertest af klikbare mockups fik vi behovsafklaret og lært kursisterne bedre at kende.

Best practice

Det er helt bevidst at teste på farveløse og u-designede mockups: jo tidligere i processen der kan spottes needs og pain points, jo bedre. Det er vigtigt at iscenesætte en situation så tæt på virkeligheden som muligt, ved at give brugertesterne hverdagsopgaver. Sådan kunne vi spotte adfærden.

Brugernes frustrationer og behov blev rettesnor for tilrettelæggelsen af de resterende design, layout og frontend leverancer.

Design & sprog tilpasset kursister

Kursisterne gav udtryk for, at de tre organisatoriske afdelinger, som det gamle website var bygget op omkring, ikke gav mening for dem. Det forvirrede mere end det gavnede. Derfor er der blevet skåret helt ind til benet, for at få det vigtigste fremhævet: at tilmelde sig enten dansk eller et fremmedsprog.

En omorganisering af indhold har gentænkt organisationens indefra-ud tankegang. Ny navigationsstruktur har alene været med til at revitalisere deres online miljø, ved at tilpasse sig brugernes sprog i stedet for organisationens.

 • UX & Design
 • IA & sitemapping
 • Wireframing & Mockups
 • Behovsafklaring
 • Digital rådgivning
 • Frontend udvikling

Simplificeret navigation

To indgange for alle kursister

For mange valgmuligheder, skabte forvirring for kursisterne. Skal man lære dansk, fremmedsprog, deltage i business sprogkurser, sprogcoaching eller skræddersyede sprogkurser? 

For at forbedre den intuitive oplevelse, skal kursisten her guides et sted hen, hvor han eller hun ikke er i tvivl om det næste klik.

Når en person besøger studieskolen efterspørges enten 1. at lære dansk eller 2. at lære fremmedsprog. Om du er forretningsmand, sprog-entusiast, tilrejsende eller noget helt andet, vil oftest fortsat stille dig i den samme situation, hvor du kun har brug for to indgange.

Hvad vil du lære? 

Navigationen er gjort flad og tydelig og fungerer nu på alle enheder. Den giver kun de nødvendige informationer og er bygget op omkring de enkle valg. Konkrete behov afspejles i call to actions og servicerer potentielle kursister med hurtigere og mindre tvivlsomt at finde genveje.

Som det første bydes kursisterne velkommen med: ”Interesseret i Dansk” eller ”Lær fremmedsprog”.

Det sikrer at den potentielle kursist lander i det rigtige miljø fra begyndelsen og ikke frustreret over fejlklik.

Fuldend brugerrejsen

Talebobler & appetitvækkere

Studieskolen prioriterer at lave kvalitetsrig video og billedemateriale, og derfor har det været vigtigt at understøtte og appetitvække disse formater. I dag har film og fotos fået den fremhævede plads som de fortjener.

Tekstbokse udspiller sig som talebobler, for at trække på referencer til logo og brand identitet. Designets rammer, funktioner og muligheder er tilpasset organisationens alsidige kanaler, formater og interne kommunikative behov.

Samtidig er der nu plads til ikoner og genkendelige elementer, der skaber overblik og bidrager til den intuitive brugerrejse.


Smertefrit tilmeldingsflow

Det er vigtigt at løsningen fuldener den gode oplevelse ved at sikre et godt afslutningsflow. Derfor er holdtilmelding gjort brugervenlig, for at sørge for at kursisterne kommer så let, hurtigt og smertefrit igennem som muligt.

 


 

 • Flad og intuitiv IA
 • Tilmeldingsflow
 • Simplificerede genveje
 • Tydelige & klare CTA
 • Taktisk placeret indhold
 • Visuel brand identitet
 • Digital service

Fremtid

Vi glæder os til at følge Studieskolen i tæt fremover og til løbende at optimere på løsningen i fællesskab. Brugercentrerede projekter afføder helt naturligt en bunke af back-logs, som alle baner vejen mod fremtidige udviklingspotentialer. Potentielle kursisters behov og ønsker er inkorporeret, og en sådan tankegang er kommet for at blive.

En intuitiv og moderniseret løsning stiller Studieskolen bedre overfor konkurrerende sprogskoler. Med en responsiv, optimeret og yderst forenklet brugergrænseflade, kan de fortsætte arbejdet som en af frontløberne og yde god og mangfoldig undervisning på dansk eller fremmedsprog i centrum af København.

Besøg studieskolen.dk og dyk ned i løsningen.