Studieskolen

Intuitiv brugeroplevelse til Studieskolens potentielle kursister

UX, DESIGN OG FRONTEND TIL STUDIESKOLEN

I samarbejde med Studieskolen har vi inkorporeret kursisternes ønsker i en ny løsning, der gør brugeroplevelsen mere intuitiv og flad. Den digitale service er forbedret og organisationen står tilbage med en moderniseret kanal, som er tilpasset brugernes vigtigste behov: at kunne tilmelde sig sprogkurser.

Baggrund

Om kunden
Studieskolen er med sin oprindelse tilbage fra 70’erne en af landets ældste sprogskoler. Årligt undervises mere end 8.000 private, professionelle og expats i mere end 30 sprog. Målet er at forbedre danskernes og tilrejsendes sprogkundskaber.

Internt er huset delt op i tre afdelinger, der alle tilbyder hold til kursister; fremmedsprog, dansk for udlændinge og firmaundervisning for forretningsfolk.

Efter mange år på markedet og med et anerkendt renommé, bygger Studieskolen på solide traditioner. På den digitale front har Studieskolen altid fulgt med tiden – og nu var det igen blevet tid til et løft af studieskolen.dk. Formålet var at optimere den digitale servicering af potentielle kursister. 

Bedre service til kursister
Når man opererer på et konkurrencepræget marked, er det nødvendigt at gentænke sig selv og følge med tendenserne. Målet var en ny løsning, der i højere grad kunne imødekomme kursisterne gennem hurtig og nem sprogtilmelding.

Studieskolen.dk er re-designet med det formål at gøre hjemmesideoplevelsen for besøgende enklere og mindre tidskrævende. Samtidig har det været et ønske at øge brand-performance og positionere de nye flows.

Vi indledte et pragmatisk projekt, som var centreret om kursisterne. Her har vi i samarbejde med kunden lyttet og afklaret brugerbehov. Et før-efter projekt, som distinkt sætter brugerinddragelse på agendaen.

Projekt

Brugercentrerede processer
Under heldagsworkshops fik vi i fællesskab med Studieskolen defineret og prioriteret målsætningerne for det fremtidige arbejde. Herefter blev kernemålgruppen italesat for at få fat i konkrete input til, hvordan design, kommunikation, navigation, call to actions m.m. ville virke bedst, hvis det var op til brugerne: potentielle kursister. 

Der blev behovsafklaret på baggrund af tracking og analytiske indsigter om brugernes online adfærd såvel som kvalitetsrige brugertest af klikbare (og farveløse) mockups. Sådan lærte vi kursisterne bedre at kende.

Best practice
Det er helt bevidst at teste på farveløse og u-designede mockups: jo tidligere i processen, der kan spottes needs og pain points, desto bedre. Det er vigtigt at iscenesætte en situation så tæt på virkeligheden som muligt ved at give brugertesterne hverdagsopgaver.

Brugernes frustrationer og behov blev rettesnor for tilrettelæggelsen af de resterende designs, layout og frontend leverancer.

Design & sprog tilpasset kursister

Kursisterne gav udtryk for, at de tre organisatoriske afdelinger, som det gamle website var bygget op omkring, ikke gav mening for dem. Det forvirrede mere end det gavnede. Derfor er der blevet skåret helt ind til benet, for at få det vigtigste fremhævet: at tilmelde sig enten dansk eller et fremmedsprog.

En omorganisering af indhold har gentænkt organisationens indefra-ud tankegang. Ny navigationsstruktur har alene været med til at revitalisere deres online miljø ved at adaptere brugernes sprog i stedet for organisationens.

 • UX & Design
 • IA & sitemapping
 • Wireframing & Mockups
 • Behovsafklaring
 • Digital rådgivning
 • Frontend udvikling

Simplificeret navigation

To indgange for alle
For mange valgmuligheder kan skabe forvirring. Og Studieskolen har qua deres størrelse rigtig mange valgmuligheder, fx om man vil lære dansk, fremmedsprog, deltage i business sprogkurser, sprogcoaching eller skræddersyede sprogkurser (og endnu flere). 

For at forbedre den intuitive oplevelse, skal kursisten guides et sted hen, hvor han eller hun ikke er i tvivl om det næste klik.

Når en potentiel kursist besøger studieskolen.dk er det oftest med henblik på enten at: 1) lære dansk eller 2) lære fremmedsprog. Med andre ord: om end du er forretningsmand, sprog-entusiast, tilrejsende eller noget helt andet, vil du oftest kun have brug for at skulle tage stilling til to indgange.

   
Som det første bydes besøgende derfor velkommen med indgangene: ”Interesseret i Dansk” eller ”Lær fremmedsprog”.

Det sikrer, at den potentielle kursist lander i det rigtige miljø fra begyndelsen og ikke frustreres over fejlklik.

Navigationen er derfor gjort flad og overskuelig. Samtidig fungerer den på alle enheder og er gjort responsiv.

Løsningen stiller de nødvendige informationer frem og er bygget op omkring enkle valg. Konkrete behov afspejles i call to actions og servicerer potentielle kursister med hurtigere at finde genvejene.

 

Fuldend brugerrejsen

Talebobler & appetitvækkere
Løsningen skulle understøtte Studieskolens video og billedemateriale. I dag har film og fotos fået den fremhævede plads, som de fortjener. 

Tekstbokse udspiller sig som talebobler, for at trække på referencer til logo og brandidentitet. Designets rammer og funktioner er tilpasset organisationens alsidige kanaler, formater og interne behov. Samtidig er der blevet plads til ikoner og genkendelige elementer, der skaber overblik og bidrager til den intuitive brugerrejse.

Smertefrit tilmeldingsflow
Det er vigtigt, at løsningen fuldener den gode oplevelse ved at sikre et godt afslutningsflow. Derfor er holdtilmelding gjort brugervenlig for at sørge for, at kursisterne kommer så let, hurtigt og smertefrit igennem som muligt.

 

 • Flad og intuitiv IA
 • Tilmeldingsflow
 • Simplificerede genveje
 • Tydelige & klare CTA
 • Taktisk placeret indhold
 • Visuel brand identitet
 • Digital service

Fremtid

Vi glæder os til at følge Studieskolen tæt fremover og til løbende at optimere på løsningen i fællesskab. Brugercentrerede projekter afføder helt naturligt en bunke af back-logs, som alle baner vejen mod fremtidige udviklingspotentialer. Potentielle kursisters behov og ønsker er inkorporeret, og en sådan tankegang er kommet for at blive.

En intuitiv og moderniseret løsning stiller Studieskolen bedre overfor konkurrerende sprogskoler. Med en responsiv, optimeret og yderst forenklet brugergrænseflade, kan de fortsætte arbejdet som en af frontløberne og yde god og mangfoldig undervisning på dansk og fremmedsprog i hjertet af København.

Besøg studieskolen.dk og dyk ned i løsningen.