Services

Rådgivning

Rådgivning

Har du fokus på digital forretningsudvikling, men mangler du professionel sparring, overblik og planlægning, så kan Cabana være en værdifuld partner for dig. 

Udvikling af business cases

Har du mod på nye digitale forretningstiltag og projekter, men er du nervøs for om tiltaget vil være en økonomisk gevinst for virksomheden? Cabana kan hjælpe dig med at udarbejde en business case, estimere risici og guide dig i mål.

Cabana har de tekniske, forretningsmæssige og kreative kompetencer til at give dig sparring, validere og kvalificere dine idéer, samt en afprøvet fremgangsmåde for udvikling af business cases, der sikrer dig et professionelt beslutningsgrundlag.

Projektet indebærer udarbejdelsen af en business cases efter en fast gennemprøvet fremdriftsmodel, primært workshopbaseret.

Case

Inspirationsworkshop

Cabana tilbyder en workshop, hvor vi stiller skarpt på jeres digitale forretning.

Vi præsenterer cases, som skal inspirere og give indsigt i, hvordan tilsvarende organisationer arbejder digitalt. Vi foretager en foranalyse af jeres virksomheds digitale forretning, sætter fokus på eventuelle svagheder og giver råd om, hvordan de bedst løses.Workshoppen er en fælles arbejdsdag, hvor virksomhedens digitale tilstedeværelse gennemgås. Vi forholder os forretningskritisk, kreativt og professionelt og giver faglig sparring på jeres overvejelser.

Slutproduktet er en rapport med idéer og anbefalinger til prioritering af indsatser. Falder idéerne i jeres smag, tilbyder vi efterfølgende at brugerteste og konceptudvikle.

Idé- og konceptudvikling

Sidder du med en klar problemstilling, som du har brug for en løsning til, kan Cabana tilbyde et skræddersyet forløb, som får dig hurtigt til idé og koncept. 

Baseret på et kompetencemix af en creative technologist, en designer, en erfaren innovationskonsulent og et sammensat team af relevante stakeholders fra din virksomhed, leveres et intenst mini-forløb, hvor slutresultatet er en storyline, visuel sketches og beskrivelse af konceptet.

Projektet indebærer et indledende møde, undersøgelsesarbejde, kundeinddragelse, præsentation og workshops forberedelse, afholdelse af workshops, sketching, sammenfatning og rapportering.


Sketch

Udvikling af Roadmap

Hober de digitale projekter sig op? Presses du fra flere sider om, hvornår projekterne er færdige? Er du i tvivl om hvor lang tid projekterne tager, hvor meget de ca. koster og hvordan det økonomisk og teknisk bedst gribes an?

Cabana kan med vores sammensatte team af projektledere, udviklere, designere og digitale forretningsudviklere hjælpe dig med at definere projekternes kompleksitet, identificere besparelser ved valg af fremgangsmetode, samt groft tidsestimere og budgettere dine opgaver. Til sidst kan vi udarbejde et visuelt roadmap, som du kan bruge til at formidle videre til din organisation og stakeholders.Workshoppen er en fælles arbejdsdag, hvor virksomhedens digitale tilstedeværelse gennemgås. Vi forholder os forretningskritisk, kreativt og professionelt og giver faglig sparring på jeres overvejelser.Slutproduktet er en rapport med idéer og anbefalinger til prioritering af indsatser. Falder idéerne i jeres smag, tilbyder vi efterfølgende at brugerteste og konceptudvikle.

Udarbejdelse af kravspecifikation

Skal du i gang med at udvikle et nyt website eller anden digital løsning og har du brug for at kontakte leverandører, for at modtage tilbud, så skal du have udarbejdet en kravspecifikation. Kravspecifikationen skal indeholde forretningsmæssige målsætninger, tekniske krav (system, hosting, integration), krav til 'look and feel', deadlines og om muligt, budgetrammer.


Cabana kan hjælpe dig med at skrive en kravspecifikation. Et sådant projekt vil indebære opstartsmøde, interviews med stakeholders, teknisk analyse og forståelse af teknisk arkitektur, integration til 3. parts systemer, specificering af sidetyper samt features. indsamling af kommercielle krav, analyse, rapportering og præsentation.

Report

Teknisk arkitektur-optimering

Mangler du et overblik over din samlede, tekniske arkitektur? Tænker du, at udveksling af data i den tekniske arkitektur, kan optimeres eller gøres mere sikker? Overvejer du at skifte en platform og vil du vide, hvor kompleks en opgave du står overfor når du skal integrere den nye platform i dit tekniske setup?

Så kan Cabana hjælpe dig med få et overblik og rådgive om hvordan den tekniske arkitektur kan optimeres og planlægges (platformsstrategi).

Opgaven består af et opstartsmøde med et brief, adgang til diverse systemer, afdækning of analyse af diverse integrationspunkter, rapportering af datakvalitet og integrationsmetode, visuel præsentation af teknisk arkitektur, møder og workshops.

Sitecore

Personalisering

Efterspørgsel efter automatisering og personalisering af websites og i e-mails på basis af adfærd, er i stærk stigning. De fleste nye websites der bygges i dag, har elementer af personalisering og automatisering i sig. Formålet er at forbedre kundeoplevelsen og møde kunden digitalt baseret på kundens personlige præferencer. Automatisering kræver en definition af segmenter og at segmenter indlagres i f.eks. CMS eller e-mailsystem med en række adfærdsmønstre.

De enkelte adfærdsmønstre kan påvirkes med en række personaliseringsflows, som ved hjælp af et defineret ”point system” kan agere proaktivt, ift. den besøgendes adfærd. Adfærd forudses ved at definere states og triggers. Al adfærd opsamles i brugerprofiler, som sikrer genkendelighed ved tilbagevendende besøg.

Cabanas eksperter i digital personalisering arbejder udelukkende med Sitecore og de muligheder der ligger heri. Oftest indebærer personaliseringprojekter også udarbejdelse af en business case, afdækning af kunderejser, udarbejdelse af personaer i Sitecore, analyse af adfærd, forståelse af triggers, udarbejdelse af flowdiagrammer, designtilpasninger, implementering og tests i Sitecore.

Vi laver blandt andet personalisering for Nature Energy.

Analytics