Services

Indsigter

Indsigter

Opnå bevisførelse og indsigt til at forstå dine kunder og brug viden til at udvikle forretningsfordele. Skyd ikke i blinde, når du skal igangsætte nye forretningsinitiativer. Få business casen og argumenterne på plads, til at opnå budget for dine idéer.

Kunderejser - afdækning

Cabana tilbyder assistance med at afdække jeres kunders rejser, i flere forskellige berøringspunkter. Som en del af afdækningen udarbejder Cabana f.eks. spørgeguides, gennemfører stakeholders- og brugerinterviews, analyserer feedback, kategoriserer effort-, emotionel- og tilfredshedsscores og kortlægger rejserne visuelt, så du sidder tilbage med en holistisk og dyb forståelse for dine kunders relation med din virksomhed.

At arbejde med afdækning af kunderejser er et mix imellem at arbejde i workshops, indsamle viden, rapportering og visualisering. Det kræver tæt samarbejde mellem kunde og bureau og kan tilrettelægges i én eller fordeles over flere workshops. 

Workshop

Kunderejser - prioritering

Baseret på udarbejdede kunderejser rådgiver og assisterer Cabana med at prioritere, hvor indsatsen skal lægges. 

Kunderejse prioritering er primært en workshopbaseret konsulentopgave, der leveres igennem samarbejde mellem kunde og bureau.

Til prioriteringsopgaven benyttes CX prioriteringsmatrix som berører de 5 influencers:

  • Engagement Level
  • Customer Balance
  • Effort vs. value
  • Competitive Benchmark
  • Business gain

Markedsanalyser

Cabana har mange års erfaring med brugerinddragelse og brugerdrevet design. I den forbindelse har vi udviklet ekspertise i udvikling af interview guides, spørgeteknik, tests, projektstyring og indsamling af viden. Cabana har rammerne og erfaring med gennemførelse af benchmarks, brugerobservering, dybde-interviews og styring af fokusgrupper, som vi tilbyder som særskilte ydelser, som du kan bruge som et solidt grundlag for dine projekter.

Interviews

Health Check

Cabana tilbyder at foretage et health check af dit website. Et Health Check er et grundigt kig under motorhjelmen på platfomen, for at få identificeret de områder, der kan forbedres, så hjemmesiden optimeres både for admin og for bruger. Et Health Check kan bedst beskrives som en udførlig teknisk redegørelse, hvor der i klart og enkelt sprog lige givet anbefalinger til vejen mod at opnå det fulde potentiale af Sitecore, Umbraco eller Wordpress CMS.  


Resultatet af Health Check er en teknisk rapport, som beskriver Cabanas anbefalinger til at hvordan din virksomhed fuldt udnytter dit CMS’ potentiale på en eller flere websites. Hvis ønsket, kan Cabana give indsigt I omfanget af opgaver, tidsestimater og økonomi af anbefalede forbedringsforslag.

CMS

Analytics

Få mening ud af den data, du opsamler på websitet. Dataopsamling giver mening, hvis det spiller en aktiv rolle, i drift og forretningsudvikling. Cabana kan assistere med at lægge rammeværket for dataindsamling og forretningsudvikling, analysere data og målrette rapporter til rette vedkommende.


Cabana kan hjælpe virksomheder med at opsætte Google Analytics korrekt.  Analytics drejer sig ikke kun om opsamling, men også at kunne stole på data og aktivere dataforståelse i den daglige drift.   Analytics projekter er primært workshopbaseret og ofte tæt forbundet med websiteudvikling.

Analytics

SEO analyse

Igennem en analyse af dit website, tilbyder Cabana en detaljeret vejledning til, hvad din virksomhed skal gøre, for at forbedre din placering i søgemaskiner. Cabana kigger på, om der er kode, der blokerer søgemaskinerne i at læse dit website, om du har de rigtige meta-tags, om dit indhold svarer til dine målsætninger for det, du gerne vil findes på, og en lang række andre vinkler.

Projektet indebærer et opstartsmøde, afstemning eller udarbejdelse af målsætninger, systemadgang, teknisk analyse, indholdsanalyse, linkanalyse samt rapportering og præsentation. Leverancen er en rapport med anbefalinger.