Services

Design

DESIGN & ux

Design handler ikke blot om æstetik. Det er et strategisk værktøj, der skal understøtte virksomheders brand og målsætninger. Hos Cabana er design og UX i vores blod, og vi er besatte af hvert et lille aspekt af designprocessen for sikre brugerdreven design og høj kundetilfredshed.

Persona–udvikling

I forbindelse med brugerdreven UX og design, er det ofte nødvendigt, at man klar kan definere de forskellige brugertyper. Personaer gør det generelt nemmere at forstå brugersituationer og sætte målrettede ambitioner for UX og Design. Udviklingen af personaer består i at nedbryde segmenter i konkrete typer, med forskellige behov for information, dialog og købsadfærd.

Det kræver som regel et opstartsmøde, viden-indsamling, brugerinterviews for at definere adfærdsmønstre, sammenfatning og præsentationsforberedelse.

Persona

Informationsarkitektur

Skal du i gang med at lave et nyt website, app eller en anden digital løsning, og har du fokus på brugervenlighed, så kan Cabana hjælpe dig med at optimere og målrette dit indhold til dine brugere og sikre intuitive løsninger.

Informationsarkitekturen har stor betydning for SEO og bør udarbejdes ud fra de besøgendes sprogbrug og logik, hvis du ønsker at sikre brugervenlighed. I forbindelse med udarbejdelse af god informationsarkitektur arbejder Cabana med kortsortering, brugerinterviews, navngivning, websitestruktur og SEO.

Wireframes

Vil du gerne sikre optimal interaktionsdesign f.eks. i forbindelse med websites eller mobil service apps, så er det essentielt at opnå forståelse for brugerrejsen i løsningen. Hvem henvender løsningen sig til? Hvad er formålene for deres besøg?

Wireframes er redskabet til at sikre at hvilke sidetyper der senere skal udvikles i løsningen, men også grundlaget for at forstå call-to-actions, sikre flowet i en gennemtænkt kundeoplevelse. Wireframes bør testes på brugere og wireframes opsættes og argumenteres for i en rapport.

Herunder kan listes hvilke sidetyper de enkelte wireframes kan anvendes til. 

Projektet består af et opstartsmøde, klar formålsdefinition, gennemgang af behov, sketching af wireframes, præsentationsmøder, opsætning i klikbar demo, brugertests, tilpasninger, sammenfatning i rapport. 

Der skal enten foreligge en Informationsarkitektur inden projektet opstartes eller også skal informationsarkitektur udarbejdes sideløbende med wireframes.

Wireframes

Website design

Cabana kan assistere med website design på flere niveauer:

  • Principdesign er på konceptuelt niveau, hvor der fastlægges farver og billedstil og der visuelt udarbejdes forslag til forside, underside og key features, der sætter en retning for brug og interaktion. Det kan være design af knapper, videoafspiller, kort, billedkarrusel, infobokse, chatfunktion, navigation og footer. Principdesign leveres slutteligt som en website designmanual og som Adobe filer.
  • Detaljedesign er et komplet visuelt website design leveret med frontendkodning klar til implementering i CMS. Detaljedesign vil som regel kræve en færdigudviklet informationsarkitektur og godkendte wireframes. 

 

Design

Angel Kirkegaard

CCO

aki@cabana.dk +45 3149 1272