Forenede Service

Forenede Service forenes i ny platform

Hvordan forener man et bredt udsnit af kunder – fra rengøring, køkken, hospital og pleje til kontor, bygning og ejendom? Svaret er simpelt:

Et virkelig godt og gennemløbende design. Når identiteten er kernen i fortællingen, skal designet være til at genkende, også for brugerne. Præcis som i et stærkt fællesskab.

Den kendte facility management-virksomhed var klar til en omfattende relancering af deres digitale kanaler. Det skulle være startskuddet på en større sammenhængskraft for virksomhedens 15+ serviceenheder - og samtidig skabe en rød tråd på tværs af branduniverserne.

Udfordring

Forenede Service er Danmarks største privatejede virksomhed indenfor facility service. De servicerer et bredt udsnit af kunder med tjenester indenfor rengøring, køkken, hospital og pleje til kontor, bygning og ejendom.

Den familieejede virksomhed har rødder tilbage fra 1959 og derfor er størstedelen af forretningens salgskanaler analoge. Men det skulle snart ændre sig. For Forenede Service havde en vision om, at accelerere deres digitale tilstedeværelse på tværs af platforme og serviceenheder.

Der skulle pustes nyt liv i koncernens digitale kontaktflader. Hvert serviceområdes website skulle opløftes og moderniseres på én gang - og på tværs af hinanden - uden at gå på kompromis med de forskellige målgrupper og udtryk.

Udfordringen var mangfoldigheden. Med så mange serviceområder følger naturligvis mange interessenter med hver deres bekymringer, krav, ønsker og udfordringer. For at sikre ejerskab og opbakning til projektet internt, var det helt centralt at få de forskellige interessenter fra hver serviceenhed i tale.

For hvordan forener man individuelle identiteter under én visuel identitet
- uden at miste genkendeligheden og styrken i hvert enkelt brand?

Løsning

Vi lagde hele fundamentet for projektet med interviews. Hvilke udfordringer oplevede de forskellige serviceenheder til daglig? Hvilke ønsker havde de til design, funktionalitet, features og fremtidige udviklingstrin? 

Nøglen til succes var at skabe en følelse af ejerskab for det nye digitale univers. Det betød et grundigt forarbejde med alle interessenter og en tæt dialog omkring arbejdsprocesserne.

Features, der kunne sikre mest mulig forretningsværdi for flertallet i organisationen, blev prioriteret, mens nice-to-have-ønsker blev gemt i en digital idébank, hvor de let kunne implementeres i senere opdateringer.


Indsigterne dannede rammen for webdesigns og features. Det visuelle design blev til 11 templates med forskellige udtryk, samlet i én Sitecore-løsning. Hver template indeholder komponenter - der er defineret og skabt på forhånd - som let kan sammensættes som byggeklodser og på den måde både forene og forskelligarte Forenede Service' undersider.

Løsningen endte med at blive en effektiv problemløser for den røde tråd.

Resultat

Løsningen øgede dynamik, fleksibilitet og frihed for de enkelte serviceenheder. Forskellige behov kunne nu løses ved at bruge komponenterne på forskellig vis.

Gennem flere etaper udfoldede universet sig på undersiderne som forenede-service.dk, forenede.dk, phdanmark.dk, kokkeneskoekken.dk, forenade-care.dk og tjekservice.dk.

Løsninger for fremtiden
Navigationsstrukturen fik en markant gennemgang - og sproget blev tilpasset til brugerne, så brugervenligheden igen kunne invitere indenfor.

Websitets platforme blev stabiliseret og redesignet til et mere ensartet format, og vi etablerede et personligt udtryk med kombinationer af 25 digitale byggeklodser til webredaktørerne i backend. Det gjorde det muligt at skabe en rød tråd gennem platformene - og samtidig udforme en særlig identitet, der matchede hver enkelt serviceenhed, både nu og for fremtiden.

Prioriteringen har været at få en samlet løsning på en platform med store udviklingsmuligheder. Vi er i starten af en transformation til en fuld digital løsning for vores kunder og brugere, og vi glæder os til at fortsætte den rejse, vi er påbegyndt.
Jeanette Lagrelius, Marketingkoordinator, Forenede Service