Forenede Service

Fra dybdegående behovsafklaring til én samlet fleksibel og dynamisk webløsning

  • CASE - Forenede Service

Forenede Service

Cabana har sammen med facility management virksomheden Forenede startet på en omfattende relancering af forretningens digitale kanaler.
Virksomhedens 10+ serviceenheder bliver samlet på én platform, med forskelligartet design og udtryk, men stadig med en rød tråd til hinanden og til Forenedes overordnede brandidentitet.

Baggrund

Om kunden
Forenede Service er Danmarks største privatejede Facility Service virksomhed. De servicerer et bredt udsnit af kunder, med tjenester indenfor rengøring, køkken, hospital og pleje til kontor, bygning og ejendom. 

Den familieejede virksomhed har rødder tilbage fra 1959 og meget naturligt deraf, er størstedelen af forretningens salgskanaler analoge. Forenede havde dog en ambition og en vision om, fremadrettet at accelerere deres digitale tilstedeværelse på tværs af deres mange platforme og serviceenheder.

Der skulle pustes nyt liv i koncernens digitale kontaktflader. Hvert serviceområde har en hjemmeside og de skulle opløftes og moderniseres på én gang - og på tværs af hinanden. Uden at gå kompromis med at hver enhed har sin egen målgruppe og sit eget udtryk. 

Udfordring
Med så mange serviceområder kommer naturligvis mange stakeholdere, med hver deres bekymringer, krav, ønsker og udfordringer. For at sikre ejerskab og opbakning til projektet internt var det helt centralt for projektet at få de forskellige interessenter fra serviceenhederne i tale.

De individuelle behov har været essentielle at få afspejlet i løsningen, samtidig med at de hver især ikke må adskille sig for meget fra Forenede koncernens overordnede visuelle identitet. Og hvordan gør man så det?

Projekt

Projektet blev indledt med stakeholderinterviews, hvor vi havde fokus på behovsafdækning af de ansvarlige på tværs af serviceenhederne. Hvilke udfordringer sad de med til dagligt? Hvilke ønsker havde de til design, funktionalitet, features og fremtid for løsningen?

Målet med at opnå forståelsen for hver serviceenhed, som separate dele af Forenede, har været at skabe et solidt fundament for resten af projektet. I projekter med mange interessenter handler det om, at skabe ejerskab og en fælles forståelse for det forudstående arbejde, således at der bliver bygget rigtigt fra starten af. Derfor var den første del af projektet også karakteriseret af at være i tæt dialog med Forenede med ugentlige møder og iterative arbejdsprocesser.

Ønsker og krav fra interessenterne blev prioriteret efter hyppighed, overlapninger og smertegrader. Med andre ord: nice to have eller need to have. Features der kunne sikre mest mulig forretningsværdi for så mange som muligt i organisationen, blev prioriteret.

Nice-to-have-ønsker er diametralt modsat af spildt arbejde. Det betyder nemlig en back-log af fremtidige muligheder: en digital idébank skabt af personer på tværs af organisationen. Løbende kan de tilføjes til eksisterende løsninger.

Transitionen fra primært fokus på analoge salgskanaler til de digitale er stadig en tærskel mange danske virksomheder står ved. For Forenede handlede det ikke om at komme udover stepperne hurtigst muligt, men at gøre det rigtigt fra starten af. Det støttede vi dem i og det bærer projektets stabilitet og fremdrift præg af

Angel Kirkegaard, Head of UX, Cabana

Løsning

Det er indsigterne fra brugerne, der har dannet ramme for webdesigns og -features. Designet består af 11 templates med forskellige look & feel samlet i én Sitecore løsning. Templatesene er bygget af en række prædefinerede komponenter, som de forskellige serviceenheder frit kan sammensætte efter behov og dermed opnå et forskelligartet udtryk. Bag facaden er løsningen ens – men på de forskellige templates er ”Look and Feel” mangfoldig med hver deres udtryk. Den enkelte enhed skaber sit eget univers, men samtidig sikrer backenden og komponenterne at der opnår konsistens på tværs platformene.

Løsningen er effektiv for den store organisation, der råder over flere brands og forretningsområder, og som har brug for plads til alsidige designs, layouts, farver, fonde og billeder. 


"Det har været vigtigt at skabe både en visuel forbindelse mellem vores virksomheder, samt også at beholde hvert brands egen identitet. En af grundene til at det er lykkedes os at samle de forskellige virksomheder i en løsning er, at vi internt i koncernen har arbejdet med at behovsafdække og prioritere vores ønsker til digital kommunikation via hjemmesiderne, samt skitsere den løsning vi gerne vil arbejde os hen mod" - Jeanette Lagrelius, Marketingkoordinator, fra Forenede Service

Større fleksibilitet og frihed

Løsningen øger dynamik, fleksibilitet og frihed for de enkelte enheder. Forskellige behov kan løses ved at bruge komponenterne på forskelligt vis.

Gennem kort-sorterings workshops har navigationsstrukturen samtidig fået en markant gennemgang. Der er vendt op og ned på retningen for kommunikation, ved at tilpasse sproget eksternt til brugerne. Igen har afklaringsfaserne været altafgørende for den endelige løsning. Omdøbninger og re-grupperinger af indhold, gør det i dag nemmere for brugerne at finde det de søger.

Projektet har ikke skulle favne det hele med det samme – vi har skulle favne det højest prioriterede: at stabilisere og re-designe virksomhedens platforme, møde stakeholder-behov og styrke digitale brugeroplevelser.

Vi råder altid vores kunder til, at dele de enorme løsninger op i bidder: fokuser på de væsentligste pain points og anerkend at nye features kan implementeres løbende. Det går også bedre i hånd med overskuelige budgetter og sikrer den agile udvikling.

Fremtid

Projektet har handlet om præferencer, afklaring, prioritering og process. Løsningen møder de mange serviceenheders forskellige behov ved at stille over 25 klodser til rådighed i backenden, som der kan bygges med på kryds og tværs af hinanden. Det betyder rigtig mange kombinationer og layouts under samme løsning. Det åbner op for bred diversitet og mange potentialer for den fremtidige webudvikling og vedligeholdelse som Forenede står overfor.

I etaper er alle websider nu blevet udrullet og du kan besøge nogle af de mangle løsninger lige her: forenede-service.dk, forenede.dk, phdanmark.dk, kokkeneskoekken.dk, forenade-care.dk, tjekservice.dk.

Prioriteringen har været, at få en samlet løsning på en platform med store udviklingsmuligheder. Vi er i starten af en transformation til en fuld digital løsning for vores kunder og brugere, og vi glæder os til at fortsætte den rejse vi er påbegyndt

Jeanette Lagrelius, Marketingkoordinator, Forenede Service

FORENEDE-SERVICE.DK