Dansk Mode & Textil

Modebranchen er rykket tættere på medlemmerne

  • CASE - Dansk Mode og Textil

Dansk Mode & Textil

Det er først og fremmest et casestudie i at tænke brugeren først. Det handler om at levere en mere værdifuld service igennem et website, uden at give afkald på det personlige og det nærværende. I dag serviceres brugerne med nem tilgængelig information, som driver og sikrer medlemmernes forretningsudvikling.

Baggrund

Case

Dansk Mode & Textil har mere end 120 års erfaring med at levere dybdegående rådgivning til mode- og tekstilbranchen og repræsenterer over 375 virksomheder. De kaldes branchens sikkerhedsnet, og organisationens daglige virke er at skabe værdi for medlemmerne, gennem personlig rådgivning og branchenær vejledning. Dansk Mode & Textils gamle hjemmeside levede ganske enkelt ikke op til potentialet om at assistere brugeren i deres søgen, efter ofte foretningskritisk information. 

Vi har talt med Simon Hansen, Presse- og kommunikationschef i Dansk Mode & Textil, om værdien i deres nye site - læs med her.

Tættere på medlemmerne

Samarbejdet mellem Dansk Mode & Textil og Cabana har i alle faser centreret sig om at forstå brugerønsker og afspejle disse i nyt design og features. Vores pragmatiske tilgang til design har influeret alle stadier i forløbet; fra analyse og design til udvikling og drift. Gennem brugerinterviews og informationsarkitekturworkshop fandt vi frem til nogle konkrete forventninger: sitet skal bedre kunne bistå medlemmerne i at få råd, hjælp og vejledning. Værdien kommer til kende, når brugeren hurtigt finder den ønskede information. Brugernes indsigter fra de indledende workshops er gennemsyret i alt fra de klikbare prototyper til løsningen.

Vi har set på hvordan vi kan videreføre de ting, som ligger i vores DNA som brancheorganisation, til vores website. Det er ikke nemt at gå fra den personlige 1:1 rådgivning og få det overført i et digital regi, hvor det samtidig skal være generisk, så det dækker alle medlemsvirksomheder.

Simon Hansen, Presse- og kommunikationschef, Dansk Mode & Textil

Målsætningen med det her site er at gøre mere viden tilgængeligt for medlemmerne digitalt

Opgaven lå i at hjælpe brancheforeningens medlemmer med at blive mere selvhjulpne. Dansk Mode og Textil ønskede et website, der understøtter deres værdifulde rådgivning. Sitet skal klæde medlemmerne bedre på til at håndtere deres forretning på bedste vis.

Løsning

En win-win

Brugerne har brug for rådgivning, vejledning og hjælpende guides. Og måske ikke alt muligt andet.

"Der er rigtig meget viden, og det er en stor samling af dokumenter og tekster, som skal gøres tilgængeligt overfor målgruppen. Derfor har søgning været helt afgørende, det er nærmest det vi har bygget hele sitet op om”

Websitet er gjort overskueligt for brugerne og udstråler imødekommenhed med et centralt placeret hvad-kan-DM&T-hjælpe-dig-med-søgefelt. Ved at servicere medlemmerne bedre digitalt, kan Dansk Mode & Textil på sigt fjerne en betydelig del af de henvendelser, der har været over mail og telefon. Og hvad betyder det? Flere ressourcer til personlig rådgivning. En win-win for brugeren og for brancheforeningen.

Æstetisk redskab

Fordi Dansk Mode & Textils målgruppe har kærlighed og sans for det æstetiske, var det vigtigt, at den visuelle oplevelse var i højsæde og at der var en høj grad af inspiration på sitet.

Sitet er i dag et redskab som medlemmerne kan bruge til at få den hjælp, de har brug for. Informationsarkitekturen er gentænkt fra et udefra-og-ind perspektiv, så den er flad og overskuelig

"Det har været rigtig vigtigt for os, fordi vi vil gerne gøre det så nemt som overhovedet muligt for brugerne, at finde det de leder efter på en meget meget let og overskuelig måde."

På den lange bane

Rum for videreudvikling

Det styrker kunderelationerne når man kan tilbyde en merværdi – noget de ikke får hos konkurrenten. Ud fra den tanke skabte vi en let og funktionelt medlemsside, hvor til Dansk Mode & Textils medlemmer, efter log ind, kan få artikler, events og informationer målrettet til den enkelte virksomheds interessefelt. En målrettet og personaliseret medlemsside åbner muligheder for fremtidig udvikling – især set i lyset af automation og datadrevne løsninger.

Forenklet sign-up flow

Det nye site kan trække nye medlemmer ind, da potentielle medlemmer i dag hurtigere bliver introduceret til, hvordan Dansk Mode & Textil kan være en værdifuld sparringspartner. Med et re-designet og forenklet sign-up flow, er det nu nemmere end nogensinde at blive medlem hos brancheforeningen. Processen er nemmere og mere forståelig. 

"Vi skal både favne dem vi har, men vi skal så sandelig også favne dem som vi gerne vil ha’ - det klart, der bliver websitet ikke bare et visitkort, men det bliver noget som vi kan bruge til at udvide vores medlemskreds." 

Det har været ekstremt vigtigt for os, at få udviklet en platform hvorpå vi er fremtidssikret. Vi kommer til at bygge rigtig meget videre på platformen i de kommende år, hvor vi nu i højere grad kan arbejde med personalisering.

Simon Hansen, Presse- og kommunikationschef, Dansk Mode & Textil

dmogt.dk